اخطار

notice_002

 

با سلام

با توجه به گزارشات واصله از برخی شهرستانها ،برای اولین و آخرین بار به دفاتر عزیز تذکر داده میشود که از انجام اقداماتی در راستای موازی کاری با انجمن پرهیز نمایند در غیر این صورت تمام عواقب ناشی از این امر و ضرر و زیانهای وارده اختمالی به دفاتر هر شهرستان مستقیما متوجه مسئولین و اقدام کنندگان میباشد.

لزوم عمل به تعهدات صنفی

news_004

 

با سلام

به اطلاع کلیه دفاتر میرساند با توجه به گذشت بیش از دو ماه از آخرین فرصت پرداخت حق عضویت ،چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۵ ماه جاری اقدام به پرداخت ننماید این انجمن بر حسب وظیفه طبق مقررات جاریه اقدام خواهد نمود.

هشدار به دفاتر در خصوص هرگونه اقدام بدون هماهنگی با انجمن و کارگروه

notice_002

 

سلام

به اطلاع آندسته از دفاتری که همراه اول شبکه همراه آنها را قطع کرده و وصل مجدد را منوط به ثبت نام در آزمونهای کذایی نموده است میرساند،جهت حفظ شان و جایگاه دفاتر و احترام به آندسته از دفاتری که با گذشت حدود یک هفته از قطع بودن سیستم همراه اول همچنان صبورانه در تعامل با انجمن و کارگروه از ثبت نام خودداری نموده اند،بدون هماهنگی با انجمن و به طبع آن کارگروه محترم هیچ اقدامی انجام ندهند.

در غیر اینصورت با توجه به تذکرات قبلی عواقب ناشی از این تخطی به عهده دفتر میباشد.

برگزاری انتخابات نمایندگان شهرستانها

ettelaie_005

 

 

با سلام

به اطلاع نمایندگان و دفاتر محترم شهرستانهای استان میرساند با توجه به گذشت یکسال از تعیین نماینده هر شهرستان که با انتخاب دفاتر هر شهرستان مشخص گردیدند،لازم است  که دفاتر نسبت به  تشکیل جلسه و اقدامات لازم جهت برگزاری انتخابات (هر شهرستان به صورت مجزا) و اعلام تاریخ برگزاری جلسه به انجمن در اسرع وقت اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط دفاتر شهرستانها، انجمن راسا تعیین نماینده خواهد نمود.

با تشکر

دریافت ماژول همراه اول

ettelaie_005

 

با سلام

به اطلاع آندسته از دفاتری که تا کنون ماژول همراه اول را دریافت ننموده اند و یا به علت تغییر نام ماژول خود را تحویل شرکت مخابرات داده اند میرساند جهت ثبت نام در آزمون غیر حضوری به سایت www.mci.mftedu.net مراجعه نموده و صرفا برای شرکت در آزمون غیر حضوری ثبت نام نمایند.

دریافت حق السهم مخابرات (تلفن ثابت)

با سلام

پیرو خبر منتشره به تاریخ بیست و یکم مهرماه نود و چهار مبنی بر ارایه گواهی ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به اداره همراه اول، به عرض میرساند نسبت به تحویل برگه مذکور به اداره مخابرات شهرستان همدان(مخابرات مهدیه) نیز اقدام نمایید.با توجه به پایان اعتبار گواهینامه ها پرداخت حق السهم دفاتر منوط به تحویل برگه میباشد. 

مالیات برارزش افزوده جهت کارمزد خدمات تلفن همراه

کلیه دفاتر استان  که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده و گواهینامه دارند جهت دریافت و واریز مالیات بر ارزش افزوده خدمات تلفن همراه از سال ۱۳۹۳ تا کنون یک برگ کپی از برگه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خود را تا مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ به آقای جهانگیری در اداره ارتباطات سیار همدان تحویل نمایند.بدیهی است  دفاتری که برگه ثبت نام  را به شرکت مخابرات ارائه ننمایند.در کارمزد تلفن همراه آنها که هر ماه توسط جیرینگ واریز میشود مبلغ مالیات بر ارزش افزوده واریز نمیشود.