خدمات بیمه ملت

شرکت بیمه ملت برای اولین بار در ایران اقدام به راه اندازی طرح درآمد زایی دفاتر با محوریت فروش بیمه های زندگی و سرمایه گذاری با اعطای کد نمایندگی این محصول طبق آیین نامه ۵۴ نموده است.لذا جلسه توجیهی مدیران دفاتر پیشخوان در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل اتاق بازرگانی استان به آدرس ( میدان بعثت نرسیده به میدان بیمه ) طی ۴ جلسه از ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۹ برگزار خواهد شد .لذا دفاتر جهت عقد قرارداد و شرکت در جلسه آموزشی مدارک زیر را در تاریخ فوق به همراه داشته باشند

کپی شناسنامه -کپی کارت ملی -عکس ۴*۳ سه عدد -کپی مجوز -اخرین مدرک تحصیلی

اخطاریه

کلیه دفاتر شهر همدان که مالیات کارمزد مخابرات را واریز نکردند تا پایان وقت اداری مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ فرصت دارند فیش پرداختی دوره قبل و دوره جدید را واریز کرده و به انجمن تحویل نمایند.در غیر این صورت سیستم مخابرات انها از طرف مخابرات قطع می گردد.

دریافت چک مالیات و کارمزد adsl مخابرات

کلیه دفاتر شهر همدان جهت دریافت چک مالیات مخابرات جهت سه ماهه زمستان ۱۳۹۴  تا مورخه ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ به دفتر انجمن مراجعه نمایند.تاریخ فوق قابل تمدید نیست و دفاتری که چک فوق را واریز نکنند.کارمزد اینترنت آنها پرداخت نمی شود.