جلسه مخابرات در مورد خدمات و تعرفه جدید adsl

به اطلاع کلیه دفاتر استان همدان می رسانم جلسه آموزشی خدمات adsl مخابرات در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۱۷  در سالن جلسات مخابرات واقع در میدان ارامگاه بوعلی مخابرات همدان برگزار می گردد.حضور کلیه دفاتر و متصدیان تلفن ثابت آنها الزامی میباشد.

اعلام آمادگی دفاتر متقاظی جهت اخذ پرینتر کارت سلامت و منزلت

کلیه دفاتر استان همدان که متقاظی اخذ پرینتر کارت کارت سلامت و کارت منزلت می باشند حداکثر تا ۱۴ شهریور به انجمن اطلاع داده و اقدام به خرید پرینتر فوق نمایند .بدیهی است خدمت فوق در حال حاضر فقط به ۳ دفتر در شهر همدان ارائه می شود .در زیر قیمت و نوع پرینتر فوق جهت خرید ارائه شده است.دفاتر می تواند پرینتر فوق را از کانون و یا شرکت آرین نگار افزار تهیه نمایند.

IMG_20160903_150109IMG_20160903_150114

اخطاریه شرکت گاز درمورد صدور تسویه حساب گاز

کلیه دفاتر همدان که  امور مربوط به شرکت گاز را انجام می دهند توجه داشته باشند که قبل از صدور تسویه حساب برای متقاظی حتما آخرین قبض متقاظی را رویت کرده و در صورت عدم پرداخت ، آخرین قبض متقاظی صادر شده و پس از پرداخت اقدام به صدور تسویه گاز نمایید.در صورت تخلف دفتر باید جوابگوی متقاظی باشد.