آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان همدان

مجمع عمومی دفاتر پیشخوان دولت استان همدان به شماره ثبت ۱۵۳-۳۲-۲۹ در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ در ادرس: همدان -میدان آرامگاه بوعلی ،سالن اجتماعات مخابرات استان همدان برگزار خواهد شد .لذا از کلیه مسولین دفاتر استان همدان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.بدیهی است دفاتری که در جلسه شرکت نکنند خدمات جدید به آنها واگذار نمی شود.

متن آگهی روزنامه رسمی همدان پیام

اخطاریه دریافت کارمزد خلاف نرخنامه های رسمی

به اطلاع کلیه دفاتر استان می رسانم با توجه به مشکلات ایجاد شده توسط برخی دفاتر ، کلیه دفاتری که مبلغی بیشتر از نرخ مصوب خدمات از متقاضیان دریافت کنند به تعزیرات معرفی می گردند و خط ساین آنها از طرف استانداری و کانون کشوری قطع می گردد.لازم به ذکر است بازرسی از دفاتر توسط بازرسان به صورت نامحسوس انجام می گیرد.