اطلاعیه برگذاری مجمع عادی و فوق العاده انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت همدان

مجمع عادی و فوق العاده انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان همدان در مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ در محل سالن اجتماعات مخابرات استان همدان واقع در میدان آرامگاه بوعلی برگذار می گردد.حضور کلیه مسولین دفاتر به همراه مهر دفتر در این جلسه الزامی است .ضمنا دفاتری که در جلسه شرکت نمایند ۵ عدد سیم کارت دائمی رایگان ارائه می شود

اطلاعیه برگذاری کلاس آموزشی ویژه دفاتر پیشخوان ثبت احوال

کلیه دفاتر استان همدان که خدمات ثبت احوال انجام می دهند موظفند طبق لیست زیر پرسنل دفاتر خود را جهت آموزش در مورخه ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ به اداره ثبت احوال همدان واقع در میدان بیمه راهنمایی فرمایند.

لیست نفرای که باید در کلاس ها شرکت نمایند

آگهی دعوت به مجمع عمومی و فوق العاده انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت همدان

با  عنایت  به مصوبه  ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ مجمع   عمومی  مقرر گردید مجمع عمومی جهت ارائه  گزارش مالی انجمن صنفی  و مجمع عمومی فوق العاده با دستور کار اصلاح بندهای مواد ۳ الی ۱۷و ۲۰ و ۲۴  و  ۲۶ و  ۲۹ و ۳۱  و ۳۴  و۳۶  و۴۲  اساسنامه در مورخه  ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ تشکیل گردد. لذا از کلیه اعضا انجمن صنفی دعوت می گردد در تاریخ مقرر در محل سالن اجتماعات مخابرات آرامگاه بوعلی راس ساعت ۹ صبح حضور بهم رسانند.بدیهی است حضور کلیه مسولین دفاتر در جلسه فوق الزامی است.

آخرین مهلت دریافت سیم کارت رایگان

کلیه دفاتری که سیم کارت های رایگان را از انجمن تحویل نگرفته اند تا روز ۵ شنبه  مورخه ۲۸ بهمن مهلت دارند جهت دریافت سیم کارت به انجمن مراجعه نمایند در غیر این  صورت سیم کارت های رایگان بین مابقی دفاتر متقاضی  توزیع می گردد.

اطلاعیه فنی حرفه ایی

کلیه دفاتر استان  همدان  که خدمت تمدید  کارت کارگری دارند تا آخر  وقت اداری ۲۳  بهمن فرصت دارند جهت  دریافت  کارت های الکترونیکی به  اداره فنی حرفه ایی مراجعه  نمایند و  نسبت   به دریافت و ارسال کارت های فوق اقدام نمایند.بدیهی است دفاتری که به موقع اقدام ننمایند خدمت فوق از آنها گرفته شده و به بقیه دفاتر متقاظی واگذار می گردد.

اطلاعیه مهم در مورد سهام هولدینگ کانون کشوری

با توجه به افزایش سرمایه شرکت هولدینگ پیشخوان خدمات ایرانیان کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت، کلیه دفاتر استان همدان که تمایل به خرید سهام فوق را دارند تا روز شنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ فرصت دارند درخواست کتبی و مبلغ خرید سهام خود را به دفتر انجمن اعلام نمایند .بدیهی است با توجه به فرصت کم پذیره نویسی در صورت عدم تمایل همکاران ، سهام فوق فقط بین دفاتری که اعلام نموده اند واگذار خواهد شد.