اخطاریه به دفاتر متخلف در ثبت اظهارنامه

با توجه  به فرا  رسیدن فصل  ثبت  اظهارنامه  خودرو ها  و  طبق مصوبه هیات  مدیره هر  دفتری که به صورت مجزا  اقدام به جمع آوری مدارک خودرو ها نماید و یا اینکه کمتر ازنرخ مصوب کارگروه اقدام به اخذ  هزینه  نماید. ابتدا  سیستم ساین دفتر فوق  قطع می گردد و سپس به تعزیرات حکومتی معرفی می گردد.

اصلاح مشخصات مشترکین تلفن ثابت

پیرو قرار داد منعقده با شرکت مخابرات استان همدان دفاتر می توانند اصلاح مشخصات تلفن های ثابت راکه شامل ورود  کد ملی  و  شماره تلفن همراه   متقاضی میباشد را از سیستم جامع تلفن ثابت برای مشترکین انجام دهند و کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی را اسکن   نموده و در  قسمت اسکن مدارک در سیستم جامع وارد نمایند.مطابق شکل های زیر

کلاس آموزشی خدمات مسکن و شهر سازی

کلیه دفاتر استان همدان که از طرف انجمن با آنها هماهنگ شده جهت انجام خدمات سازمان مسکن و شهر سازی روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰ صبح  به آدرس : همدان ۳۰ متری سعیدیه اداره مسکن و شهر سازی سالن اجتماعات حضور به هم رسانند.لازم به ذکر است فقط دفاتری که با آنها تماس گرفته شده در جلسه فوق شرکت نمایند.