اطلاعیه در خصوص ترابرد همراه اول

به اطلاع کلیه دفاتر استان همدان می رسانم با توجه به شروع طرح کمپین ویژه مخابرات برای ترابرد از اول تیرماه و با توجه به مزایای فوق العاده این کمپین از کلیه دفاتر استان درخواست می شود برای بهره مندی از مزایای فوق هر چه بیشتر در این زمینه فعالیت نمایند.در ضمن با پیگیری های انجام شده از طرف انجمن  منوی سیم کارت انارستان برای کلیه دفاتر باز شده،و در خصوص سیم کارت ۴G هم سهمیه مصوبه هر دفتر از ۵۰ عدد به  ۱۰۰ عدد ارتقا یافت.سه دفتر سطح C در استان  بخاطر ترابرد زیاد به سطح  B ارتقا یافت .

اطلاعیه مهم در خصوص سامانه مستمری مددجویی

به اطلاع کلیه همکاران می رسانم مرحله نخست ثبت نام طرح مستمری مددجویی به اتمام رسیده و سایت آن تا بررسی  نتایج مرحله اول و اعلام نتایج آن بسته میباشد.بدیهی است زمان باز شدن سایت برای ثبت نام مرحله دوم بعدا اطلاع رسانی می گردد.دفاتر از جمع آوری مدارک خودداری نمایند.

اخطار یه آخر به دفاتر متخلف

با توجه به مصوبه هیات مدیره در خصوص برخورد جدی با دفاتر متخلف در زمینه جمع آوری مدارک خودرو ها برای اظهارنامه و همچنین دریافت مبلغ کمتر از نرخ مصوبه قانونی ،به اطلاع کلیه دفاتر می رسانم چنانچه برای انجمن مشخص شود که دفتری اقدام به جمع آوری مدارک و دریافت کارمزد کمتر از نرخ مصوبه قانونی ۱۰۷۰۰۰ ریال نموده است،از طریق کارگروه با دفتر متخلف برخورد و کلیه سرویس های دفتر هم قطع می گردد.و دفاتر متخلف در زمینه نرخ شکنی هم به تعزیرات معرفی می شوند.بدیهی است دفاتر تا زمان باز شدن اظهارنامه صبر نمایندو از دریافت مدارک خودرو  مودیان خودداری نمایند.ضمنا” با پیگیری انجمن به ۲ دفتر متخلف تذکرداده شده و در صورت عدم اجرای تعهدات سیستم آن ۲ دفتر قطع می گردد.

اخطاریه در خصوص اظهارنامه خودرو

به اطلاع کلیه دفاتر استان می رسانم که با پیگیری های انجام شده از سازمان امور مالیاتی احتمال باز شدن سیستم جهت ثبت اظهارنامه خودرو خیلی کم است و در صورت باز شدن سایت تغییراتی اساسی در آن داده شده لذا از همکاران تقاضا می شود از هرگونه جمع آوری مدارک خودرو موعدیان اجتناب نمایند.