جلسه آموزشی و توجیهی کارت سلامت

به اطلاع کلیه دفاتر استان می رسانم جلسه آموزشی کارت بهداشت درساعت ۹ صبح  مورخه ۱۷ مرداد ماه در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان واقع در همدان خیابان شهید فهمیده روبرو پارک مردم درب روبرو بیمارستان بوعلی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد . با توجه به اهمیت موضوع از هر دفتر ۲ نفر (مسول دفتر و یک اپراتور )   در جلسه حضور یابند.حضور تمامی دفاتر در جلسه اجباری است و دفاتری که در جلسه آموزشی شرکت نکنند خدمت فوق برای آنان فعال نمی شود.

جلسه آموزشی اداره گاز ویژه دفاتر استان همدان

به کلیه دفاتر استان همدان می رسانم جلسه آموزش خدمات اداره گاز برای شهرستانهای همدان به جز خود شهر همدان در مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۹٫۳۰  در محل سالن کنفرانس اداره گاز واقع در همدان میدان شیر سنگی برگذار می گردد.با توجه به اینکه نام کاربری فقط به دفاتری که در جلسه شرکت میکنند داده می شود لذا حضور کلیه دفاتر شهرستان در جلسه اجباری است.